Milestones

topic
ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවා නංවාලීම
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonardkarunaratne
මාගේ විශේෂ ඉල්ලීම මත ඇන්ට්ලර් පුද්ගලික සමාගම විසින් රු.ලක්ෂ100ක් වැය කර ජඹුරලයේ ඉදිකරන ලද මාතෘ හා ළමා සායන ගොඩනැගිල්ල. මාගේ විශේෂ ඉල්ලීම මත සී.ටී.ප්‍රොපටී සමාගම විසින් රු.ලක්ෂ 80ක් වැයකර කැස්බෑවේ ඉදිකරන ලද මාතෘ හා ළමා සායන ගොඩනැගිල්ල. ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවාව නංවාලීම සඳහා ඇරැව්වල ඉදිකරන ලද වෛද්‍ය සායන ගොඩනැගිල්ල.
leonardkarunaratne Smiley face
ඇරැව්වල රත්මලදෙණිය ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ ඉල්ලීම මත ආරම්භ කරන ලද මාතෘ හා ළමා ගොඩනැගිල්ල. පිරිපුන් දරු පරපුරක් දකිනු රිසියෙන් මාතෘ සායන සඳහා සහභාගි වන ගර්භණි මාතාවන්ට නොමිලේ කිරි වීදුරුවක් ලබා දීම.
ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonard karunaratne
ගෙයින් ගෙට යමින් “පිවිතුරුපුර”කැලි කසළ එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරමින්.. ප්‍රදේශය තුල ක්‍රමවත් ලෙස කැලි කසළ එකතු කිරීම සහ තුම්බෝවිල කරදියාන කසළ පිරවුම් බිම විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීමට බස්නාහිර පළාත් ඝන අපද්‍රව්‍ය අධිකාරියට සහය දැක්වීම. ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් (සම්පත් කේන්ද්‍රය) මඩපාත ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යාම.
leonardkarunaratne leonard karunaratne
කොම්පෝස්ට් බඳුන් බෙදා දෙමින් නිවස තුලදීම ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වා දීම. නිවෙස් තුල එකතුවන නොදිරන අපද්‍රව්‍ය භාර ගැනීම සඳහා සම්පත් පියස මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම.
ප්‍රදේශයේ පොදු භෞතික පහසුකම් නංවාලීම
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonard karunaratne
කැස්බෑව දකුණ බෙරවාවල ඉදිකරවන ලද ප්‍රජා ශාලාව. මාවිත්තර දකුණ ප්‍රදේශයේ ඉදිකරවන ලද ප්‍රජා ශාලාව. කොළමුන්න ප්‍රදේශයේ ඉදිකරවන ලද ප්‍රජා ශාලාව.
leonardkarunaratne leonard karunaratne leonardkarunaratne
ඉදිකරවන ලද මඩපාත ප්‍රජා ශාලාව. ප්‍රතිසංස්කරණය කරවන ලද කහපොළ ප්‍රජා ශාලාව. ප්‍රතිසංස්කරණය කරවන ලද නිමවුන්ගම ප්‍රජා ශාලාව.
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonardkarunaratne
හිටපු බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී හරිශ්චන්ද්‍ර කොස්තා මැතිතුමාගේ ප්‍රතිපාදන සහ නගර සභාවේ පොදු අරමුදල වැය කර කැස්බෑවේ ඉදිකරවන ලද ආදාහනාගාරය. බස්නාහිර පලාත් සභා මන්ත්‍රී නිරෝෂන් පාදුක්ක මැතිතුමාගේ ප්‍රතිපාදන සහ නගර සභා අරමුදල වැය කර ඉදිකරන ලද බටකැත්තර ආදාහනාගාරය. නගර සභා පොදු අරමුදලින් ඉදිකරවන ලද ඇරැව්වල ආදාහනාගාරය.
leonardkarunaratne බස්නාහිර පලාත් සභා මන්ත්‍රී සුනිල් ජයමිණි මැතිතුමාගේ ප්‍රතිපාදන සහ නගර සභා පොදු අරමුදල් වැය කර ඉදිකරන ලද දිගන ආදාහනාගාරය.
අධ්‍යාපනික , සාහිත්‍ය , ක්‍රීඩා හා සමාජ සුබසාධන පහසුකම් නංවාලීම
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonardkarunaratne
බල ප්‍රදේශය තුළ පිහිටි සියලුම පාසැල් දරු දැරියන්ට නොමිලේ අභ්‍යාස පොත් පිරිනැමීම. නගර සභා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට පූර්වළමාවිය අංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන මාකන්දන සහ කහපොළ ප්‍රදේශයන්හි ආරම්භ කිරීම. 5වැනි ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සදහා වාර්ශිකව අධ්‍යාපන සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම.
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonardkarunaratne
ප්‍රදේශය පුරා ළමා ක්‍රීඩාංගන රැසක් ඉදිකරලීම. පළිගෙදර ක්‍රීඩාංගනය නගර සභාවට පවරා ගැනීම සඳහා රු.ලක්ෂ50ක මුදලක් වෙන් කරලීම. බටකැත්තර සුහද ක්‍රීඩාගාරය ඉදි කරලීම.
leonard karunaratne පිළියන්දල පොදු ක්‍රීඩාංගනය තුල දෙමහල් ක්‍රීඩාගාරයක් සහ ළමා ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීම. leonard karunaratne
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonardkarunaratne
ගෞරවණීය මහා සංඝරත්නයට හා සාහිත්‍යධරයන්ට උපහාර දක්වමින්. පිළියන්දල නගර සභා පුස්තකාලය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හොඳම මහජන පුස්තකාලය බවට පත් කරලීම.
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonardkarunaratne
ත්‍රස්තවාදී යුද්ධයේදී රට දැය වෙනුවෙන් දිවි පිදූ වීරෝධාර රණවිරුවෙකුගෙ පවුලේ අයට නිවසක් සාදා ගැනීම සඳහා කැස්බෑව නගර සභාව සතු ඉඩමක් පරිත්‍යාග කිරීම. ප්‍රදේශයේ කාන්තාවන් හට ස්වයං රැකිය අවස්ථා දියුණු කරලනු පිනිස රූපලාවන්‍ය, මැහුම් හා ගෙවතුවගා පුහුණු වැඩමුලු පැවැත්වීම. ආසන 400කින් යුත් ශ්‍රවණාගාරයක් පිළියන්දල පිහිටි කැස්බෑව කගර සභා සංකීර්ණය තුළ ඉදිකරවීම.
ප්‍රදේශයේ මූලික යටිතල පහසුකම් නංවාලීම
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonardkarunaratne
පිළියන්දල නගරයේ පොදු වෙළදපොල නවීකරණය කිරීම. බොහෝ කාලයක සිට අක්‍රියව පැවති ,වසර 65කට වඩා වැඩි ඉතිහාසයක් අති පිළියන්දල හෝරා ස්ථම්භය එහි ඓතිහාසික වටිනකම සුරකිමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ක්‍රියාත්මක කරවීම. නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය මගින් පිලියන්දල නගරයට ඇදී එන ජනතාවට නොමිලේ පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.
leonard karunaratne leonardkarunaratne leonardkarunaratne
ප්‍රදේශයේ පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ජල කුලුනක් ඉදිකිරීමට ජාතික ජලසම්පාදන මණ්ඩලයට බටකැත්තර ප්‍රදේශයෙන් ඉඩමක් ලබාදීම. අබලන්ව තිබූ පිළියන්දල සුපිරි වෙළඳ සැල් සංකීර්ණය නවීකරණය කිරීම. ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද පිළියන්දල මාලු වෙළඳපොළ
නගර සභාව සතු සීමිත සම්පත් විධිමත් ලෙස කලමනාකරණය කරගනිමින් සංවර්ධන කටයුතු කිරීම
leonard karunaratne leonardkarunaratne
නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන මාර්ග නඩත්තු ඒකකයක් පිහිටුවීම. අබලි ද්‍රව්‍යක් ලෙසින් ඉවත ලා තිබූ කැබ් රථය අලුත්වැඩියා කර නැවත භාවිතයට ගැනීම.
කැස්බෑව නගර සභාව අලුත් මාවතකට …!!!